Vlada F BiH planira investiciju Rudnika i Termoelektrane Bugojno

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je u srijedu u Mostaru Izvještaj o provedbi projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije, zaključno s 30.06.2017. godine, u kojem je, na više od 80 stranica, detaljno prikazano stanje na tom planu.

Programom su obuhvaćeni projekti koje provodi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo: Vjetroelektrana Podveležje, HE Vranduk i HE Janjići na rijeci Bosni, HE Una Kostela, HE Babino selo, Blok 7- 450 MW TE Tuzla, Blok 8 – 300 MW TE Kakanj, RiTE Bugojno 300 MW, hidrotehnički objekt – tunel Ribnica, oprema mehaniziranog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju ugljena u pogonu Stara jama ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica, kao i oprema mehaniziranog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju ugljena u ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar provodi projekte CHE Vrilo, projekt distribucije električne energije, Vjetroelektrana Mesihovina i SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sistemom.

Projekti koje provodi BH Gas d.o.o. Sarajevo su plinofikacija Srednjobosanskog kantona i južna interkonekcija Bosna i Hercegovina – Republika Hrvatska, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Federalne vlade.

1 komentar

Napiši komentar

*

*

  • enes
    17 Novembra 2017 at 13:44 - Reply

    ovo je vlada planirala prije 10 godina, i evo nakon 10 godina opet planira hahhahah