Vijeće učenika Srednje tehničke škole Bugojno

Vijeće učenika Srednje tehničke škole Bugojno osnovano je 20.01.2004. godine i već dugi niz godina funkcioniše svakom godinom sve bolje. To nam potvrđuje podatak da je je u periodu 2011/2012. godine izabrano među pet najaktivnijih vijeća u SBK. Samo vijeće čine predstavnici iz svakog razreda na čelu sa koordinatorom/icom vijeća i  predsjednikom koji se bira demokratskim putem.

Neki od ciljeva vijeća učenika su:

– promoviranje interesa škole u zajednici koju škola pokriva

– podsticanje na aktivniji angažman učenika u radu škole

– jačanje kulture prava i odgovornosti u školi

– poticanje zajedništva i akcije solidarnosti

– uticaj učenika na organizaciju i funkcionisanje škole

– preuzimanje odgovornosti za učenje, radnje i odluke u školskoj zajednici

– integracija mladih u aktivnosti škole i društvene sredine

Bitno je istaknuti da je vijeće učenika STŠ Bugojno član mreVUK-a (mreža vijeća učenika kantona) SBK, te da aktivno sudjeluje kako u planiranim zajedničkim aktivnostima tako i na edukacijskim seminarima i sastancima. Neke od tradicionalnih aktivnosti koje se realiziraju skoro svake godine su:

-obilježavanje međunarodnog Dana srednjoškolaca

-obilježavanje  Dana otvorenih vrata

-obilježavanja Dana državnosti BiH

-obilježavanje Dana STŠ Bugojno

Te mnoge druge aktivnosti koje su u sklopu mreVUK-a SBK.

 

Plan aktivnosti za ovo polugodište:

-prezentacije o vannastavnim aktivnostima i uspjesima u školi

-obilježavanje Dana srednoškolaca

-prikupljanje sredstava za izradu toga

-tradicionalna akcija „Jedan slatkiš jedno dijete“.

 

-predsjednik vijeća učenika, Mirza Učanbarlić.

 

Nema komentara

Napiši komentar

*

*