Svrha ove tribine je ohrabriti mlade da ulaganjem u znanje, pozitivnim djelovanjem i poduzetničkim duhom pokrenu svoje tvrtke i na takav način doprinesu razvoju svojih sredina i zapošljavanju drugih mladih ljudi, a ova tribina je samo jedna u nizu koju Mladež HDZ BiH organizira diljem BiH.