U ponedjeljak V redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

U ponedjeljak u Kristalnoj sali Općine Bugojno s početkom u 10 sati održat će se V redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno.

 D N E V N I     R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JKUP „Čistoća“ d.o.o. Bugojno

Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica Bugojno

Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

4. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja po Konkursu za dodjelu priznanja Općine Bugojno za 2017. godinu

Izvjestilac: predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

                                                                   PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Igor Vrljić, s.r.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*