U četvrtak 70. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Sazvana 70. sjednica Vlade SBK za četvrtak 16.11.2017. sa početkom u 9 sati.

D N E V N I    R E D
1. Zapisnik sa 69.sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Program rada ministarstava za 2018. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa
3. Program rada uprava, upravnih organizacija i službi za 2018. godinu:
a) Kantonalna uprava za pitanja boraca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
f) Kantonalna uprava za puteve
4. Program rada službi i ureda za 2018. godinu:
a) Stručna služba Vlade Kantona
b) Služba za zajedničke poslove
c) Kabinet premijera Kantona
d) Ured za zakonodavstvo
e) Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnosti, ISO standarde
f) Ured za javne nabavke
5. Program rada Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2018. godinu – direktor Agencije za privatizaciju
6. Prijedlog odluke o godišnjem potpisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31. 12. 2017. godine – Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za isplatu po ugovoru o vansudskoj nagodbi u predmetu ”Mare Adžaip” – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za JU Dom zdravlja Bugojno – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za završetak fasade na zgradi OŠ ”Voljevac”, Gornji Vakuf-Uskoplje- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za realizaciju projekta u vodoprivredi: ”Regulacija Šakinog potoka u naselju Drin, općina Fojnica” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Izvještaj o obavljenoj reviziji Odjela za internu reviziju – Ministarstvo finansija
a) Revizija izdataka za grijanje toplotnom energijom od strane ”UNIS ENERGETIKE”, d. o. o., Sarajevo
b) Revizija izdataka za grijanje na ugalj, drvo, plin i lož ulje
c) Revizija izdataka za grijanje na drveni pelet
12. Izvještaj o korištenju Tekuće zalihe Budžeta premijera Kantona i ministra finansija za treći kvartal 2017. godine – Ministarstvo finansija
13. Izvještaji načelnika Općine Novi Travnik (4x) o utrošku sredstava po Odluci Vlade Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14.Saglasnost za nabavku tonera za novonabavljene printere putem direktnom sporazuma – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku fotokonduktora i informatičke opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Saglasnost za prijem stručnog saradnika u Kantonalnom sudu u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
Nema komentara

Napiši komentar

*

*