U Bugojnu održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu

U Kristalnoj sali općine Bugojno Ministarstvo privrede SBK organizovalo je javnu raspravu o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu za Vrbasku regiju za općine Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf i Jajce.

Skupština Srednjobosanskog kantona na XXIV. sjednici održanoj 24.10.2017. godine prihvatila je Nacrt zakona o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona i zadužila Ministarstvo privrede odnosno interresornu grupu Vlade SBK da provede javnu raspravu za Lašvansku, Lepeničku i Vrbasku regiju. Javnu raspravu proveli su predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona odnosno interresorna radna grupa Vlade Srednjobosanskog kantona, uz podršku predstavnka USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP).

Glavni cilj izrade novog Zakona o javno – privatnom partnerstvu Srednjobosanskog kantona, pojednostavljenje je Zakona i pripadajućih procedura za zaključivanje ugovora o JPP-a, odnosno uspostavljanje javno – privatnog partnerstva na području SBK i stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje između javnog i privatnog sektora.

Pojednostavljenje je išlo u smislu nove definicije javno – privatnog partnerstva, novog predmeta JPP, novih modela JPP, načina i postupka izbora privatnog partnera, pojednostavljenje postupka ugovaranja ugovora i realizacije projekata JPP i formiranje novog tijela koje će učestvovati u pripremama, izvođenju i realizaciji, te kontroli i nadzoru nad provođenjem projekata JPP“.

Iako je Zakon donešen u svim kantonima, na nivou RS i Brčko distrikta, niti jedan ugovor o JPP nije formalno registrovan. Prema riječima predstavnika Ministarstva privrede, predmet novog modela JPP je pružanje što kvalitetnijih usluga javnog tijela građanima. Zakon je mnogo jednostavniji u materijalnom smislu, a i formalno pravno.

JPP je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera, korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera.

Danas su se, nakon uvodnog obraćanja predstavnika ministarstva privrede SBK i predstavnika USAID/SGIP projekta, te prezentacije nacrta Zakona o JPP, mogle čuti sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave, koji će se uzeti u razmatranje prilikom kreiranja prijedloga Zakona o JPP čiji je rok 24. decembra 2017.g. Do tada se prijedlozi, primjedbe i sugestije na nacrt Zakona čijom bi primjenom mogli biti riješeni mnogi problemi u zajednici , mogu dostaviti Ministarstvu privrede SBK u pismenoj formi na adresu: Ul. Prnjavor 16a Travnik, ili putem e-min.priv@bih.net.ba

Nema komentara

Napiši komentar

*

*