Skupština SBK 20. novembra o Nacrtu budžeta SBK za 2018. godinu

25. sjednica Skupštine SBK zakazana je za 20.11. 2017. godine  u sali Skupštine Kantona u Travniku.

 

DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o izmjenama  Zakona o plaćama i naknadama u organima  vlasti Srednjobosanskog kantona – skraćeni postupak

2.Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/ SBK za 2017.godinu.

3. Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona  za 2018.godinu.

4. Nacrt  zakona o izvršenju budžeta  Srednjobosanskog kantona  za 2018.godinu

5. Nacrt zakona o inspekcijama Srednjobosanskog kantona.

6. Očitovanje o Izvještaju o finansijskoj reviziji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2016.godinu.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*