SBK: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Ministarstvo privrede organizuje javne rasprave o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Srednjobosanskog kantona.  Javnu raspravu provest će predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona odnosno interresorna radna grupa Vlade Srednjobosanskog kantona, uz podršku predstavnka USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP). Nakon javne rasprave, sačinit će se zapisnik o zaprimljenim prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Prijedloga zakona.

Skupština Srednjobosanskog kantona na XXIV. sjednici održanoj 24.10.2017. godine prihvatila je Nacrt zakona o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona i zadužila Ministarstvo privrede odnosno interresornu grupu Vlade SBK da provede javnu raspravu za Lašvansku, Lepeničku i Vrbasku regiju.

Prva javna rasprava održat će se 14.11.2017. godine u 11 sati  u Kiseljaku za općine Kiseljak, druga rasprava planirana je za 15.11.2017. godine u 11 sati u Bugojnu (Kristalna sala općine Bugojno) za općine Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Jajce. Treća javna rasprava održat će se u Travniku 16.11.2017. godine u 11 sati za općine Travnik, Vitez, Novi Travnik i Dobretići.

Javna rasprava traje do 24.12.2017. godine.

Zakon o Javno-privatnom partnerstvu

Nema komentara

Napiši komentar

*

*