Produžen rok za finansijsku konsolidaciju Binasa

Vlada FBiH je usvojila “Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“.

Vlada Federacije BiH danas je na 128. sjednici, održanoj u Mostaru, izmijenila šest odluka s ciljem produljenja do 10. 7. 2019. godine roka za financijske konsolidacije privrednih društava Borac d.d. Travnik, BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, Binas d.d. Bugojno, Zrak d.d. Sarajevo, Tehnički remontni zavod d.d. Hadžići i PS Vitezit d.o.o. Vitez.

Vlada je utvrdila Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH za period 2016. – 2025. godina, koji će uputiti u Parlament FBiH na razmatranje i usvajanje, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Federacije BiH.

Nakon razmatranja, Federalna vlada je danas ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je usvojila “Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“.

Riječ je o dokumentu usuglašenom sa Strategijom reforme javne uprave, kojeg je pripremio Nadzorni tim za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, kao međuvladino radno tijelo zaduženo za usmjeravanje reforme u ovoj oblasti.

Današnjom Odlukom, Vlada je utvrdila listu korisnika i raspodjelu dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, koji su pripali Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Od dijela prihoda u iznosu od 241.882 maraka uplaćenih u Proračun FBiH u 2016. godini po ovom osnovu, odobreno je 168.776 maraka za financiranje programa i projekata iz oblasti promoviranja tehničke kulture.

Preostalih 73.106 maraka dodijeljeno je za nagradni fond Asocijaciji inovatora BiH za nagrađivanje inovatora iz FBiH za inovacije od međunarodnog značaja.

Prije održavanja 128., Vlada FBiH je okončala 127. sjednicu započetu 10. studenog u Sarajevu.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*