OSCE: Stvaranje ambijenta koji ne toleriše koruptivnu praksu pomoću antikorupcionih timova SBK i ZDK

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je ovoga četvrtka organizovala okrugli stol o radu antikorupcionih timova Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona u Vitezu.
Cilj okruglog stola je bilo jačanje koordinacije i saradnje između ova dva kantona, te razmjena mišljenja i iskustava o ulozi antikorupcionih timova u borbi protiv korupcije.

Korupcija shvaćena kao ozbiljan problem savremenog svijeta, prisutna u različitim oblicima i razmjerama svugdje, jedna je od glavnih prepreka ekonomskom, društvenom i demokratskom razvoju koja narušava legitimitet i ugled institucija vlasti. S tim u vezi uzrokuje nepovjerenje građana u vlast, te se može smatrati kao prijetnja po stabilnost i sigurnost društva.
Kako nam je kazao Cristiano Barale, šef terenskog ureda OSCE-a u Travniku, korupcija je jedan od glavnih problema s kojima se ova država mora suočiti.

Svjesna rizika i opasnosti od korupcije, strateških prioriteta i reformskih procesa, Vlada SBK usvajanjem Strategije i Akcionog plana iskazala je bezrezervnu opredijeljenost za efikasnu borbu protiv korupcije sa jasnim ciljem – dobrobit svih građana i Kantona u cjelini, i kao dio sistema borbe protiv korupcije u BiH jasno pokazuje odlučnost u ispunjavanju dijela svojih obaveza u ovoj borbi na strateškom i operativnom nivou.

Iako se korupcija može pojaviti u svakom dijelu društva u kojem se donose odluke, najštetnije posljedice ima korupcija u javnom sektoru, uključujući i nosioce javnih ovlaštenja.

Istraživanja o korupciji u BiH pokazuju da se najveći dio ovog vida kriminala odvija zloupotrebom ovlaštenja u javnom sektoru u interakciji između javnog sektora s jedne, i privatnog sektora ili građana s druge strane. Za najveći dio privrednih subjekata veći problem predstavlja ovaj vid korupcije od onog do kojeg dolazi u odnosima između privatnih firmi.

Protiv korupcije se ne mogu boriti samo nadležne institucije, jer je suzbijanje i prevencija korupcije predmet zajedničkog opredijeljenja svih relevantnih subjekata. Političko-ekonomske reforme, legitimna vlast, potrebne reforme te transparetnost i profesionalnost su preduvjeti za stvaranje ambijenta koji ne toleriše koruptivnu praksu – zaključak je današnjeg okruglog stola.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*