Održan sastanak i prezentacija projekta „Bugojno odvaja e-otpad, a ti?!“

U zgradi općine Bugojno održan je sastanak i prezentacija projekta “Bugojno odvaja e-otpad, a ti?!”. ZEOS eko-sistem d.o.o. u saradnji sa Prijatelji prirode Eko Element Bugojno, organizuje ekološki projekat u gradu Bugojno, pod nazivom: „Bugojno odvaja e-otpad, a ti?!“

Projekat će trajati četiri mjeseca od novembra 2017. do 28. februara 2017. godine.

Cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i selektivnom odlaganju e-otpada u gradu Bugojno, podići svijest građana o obavezi odlaganja e-otpada, njegovim koristima, opasnostima i reciklaži.

Specifični ciljevi projekta:

  • Uspostaviti sistem prikupljanja e-otpada na području grada Bugojno
  • Ostvariti dobru saradnju sa javnim i privatnim sektorom i uključiti ih u sistem odvojenog odlaganja e-otpada
  • Uključiti građane u sistem odvojenog odlaganja e-otpada
  • Upravljanje e-otpadom u skladu sa najvišim svjetskim standardima
  • Sakupiti određenu količinu e-otpada

Građani i pravna lica će moći donijeti i pokloniti svoj e-otpad u paletu kod učesnika projekta, u svrhu bodova po Obrascu za bodovanje, a na kraju projekta ona obrazovna ustanova koja sakupi najviše bodova za sakupljeni e-otpad dobiva nagradu.

U sklopu projekta napravljena je i anketa za istraživanje javnosti/građana u Općini Bugojno o upravljanju električnim i elektronskim otpadom.

Palete za električni i elektronski otpad će biti obezbijeđene kod svih učesnika projekta. Otpad koji se može donositi u palete spada u kategoriju velikih kućanskih aparata, malih kućanskih aparata, tv i monitora, IT opreme, sitnih električnih i elektronski aparata, igračaka i alata, štednih i fluo sijalica, kao i svih ostalih uređaja koji su radili na struju ili baterije. Pravna lica također mogu na osnovu naloga za preuzimanje donirati jednom od učesnika projekta bilo koju kategoriju e-otpada.

U toku projekta vršiti će se edukacija u obrazovnim ustanovama, koje su učesnici u projektu, a učenici škole će imati priliku izrađivati novi predmet od e-opreme koju donesu u škole i time učestvovati u takmičenju za izvlačenje nagrada za prvo, drugo, i treće mjesto. E-oprema koja će se koristiti za izradu novog predmeta spada u kategoriju malih kućanskih aparata, sitnih aparata i IT opreme bez TV i monitora.

U sklopu edukacije, obezbijedit će se dolazak E-transformera, edukativnog vozila, različitih boja i veselih geometrijskih oblika opremljen najnovijom multimedijskom i prezentacijskom opremom i opremom za rasvjetu, u mjesecu decembru 2017. godine. Njegov cilj je da na ugodan i jednostavan način predstavi važnost pravilnog selektivnog odvajanja električnog i elektronskog otpada.

ZEOS eko-sistem je operater sistema upravljanja otpadom električnom i elektronskom opremom u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma FBiH, a na osnovu Pravilnika o upravljanju otpadom od električih i elektronskih proizvoda („Službene novine FBiH“ broj 87/12 i 107/14).

ZEOS eko-sistem je društvo čije je poslovanje transparentno, društveno odgovorno i ne-za-profit, a u sklopu poslovanja su i aktivnosti podizanja svijesti poput ovog projekta.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*