Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB

POLICIJSKA  STANICA  BUGOJNO

               DATUM                VRIJEME                LOKACIJA

 

01.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Bugojno- Kupres, Poriče

Bugojno-D.Vakuf,Lug

Bugojno- G.Vakuf/Usk.,Gračanica(ŠKOLA)

02.12.2017 10,00-11,30

12,00-13,30                                           14,00-15,30

Armije BiH

Mag.put Bugojno-D.Vakuf,Čaušlije

Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska

03.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Sultanovići

Regionalni put,naselje Ždralovići

Lok.put Bristovi-Rovna

04.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Bugojno-Novi Travnik,Rostovo

Bugojno- G.Vakuf/Usk.,Vrbanja

Bugojno-D.Vakuf,Kopčić

05.12.2017 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Bugojno- Kupres, Poriče

Bugojno-D.Vakuf,Lug

Bugojno- G.Vakuf/Usk.,Gračanica

06.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Ulica S.Ahmeda (škola)

Lokalni put,naselje Vučipolje

Bugojno- G.Vakuf/Usk,Gračanica (škola)

07.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Ulica Armije BIH (škola)

ulica 307.M.Brigade (Sultanovići)

ul.Terzići I (veterinarska stanica)

08.12.2017 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Bugojno- G.Vakuf/Usk,Gračanica (škola)

Naselje Čipuljić

Bugojno-D.Vakuf,Podgaj (ON LINE)

 09.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Ul.Slobode (parking Špedicija)

Mag.put Bugojno-D.Vakuf,Lug

Bugojno-Novi Travnik,Bristovi

10.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Ul. Terzići I(veterinarska stanica)

Lok.put Bristovi-Rovna

Bugojno-D.Vakuf,naselje Podgaj

11.12.2017. 10,00-11,30

12,00-13,30

14,00-15,30

Slobode(Špedicija)

Bugojno-D.Vakuf,naselje Kopčić

Bugojno-Novi Travnik,Bristovi (škola)

 

12.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Bugojno-D.Vakuf,Interex

Bugojno-Kupres,naselje Poriče

Bug-G.V./Usk.,naselje Vrbanja

13.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Ulica Armije BiH (škola)

Bug-G.V./Usk.,Gračanica(škola)

Bugojno-N.Travnik,Bristovi(škola)

14.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Bugojno-D.Vakuf ,naselje Lug

Ulica 307.M.Brigade,Sultanovići

Bugojno-G.Vakuf/Usk,Gračanica (škola)

15.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Ulica Slobode (Špedicija)

Ulica Armije BiH (škola)

Bugojno-N.Travnik,Bristovi(škola)

16.12.2017. 10,00-11,30

12,00-13,30

14,00-15,30

Bugojno- G.Vakuf/Usk,naselje Vrbanja

Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj

Bugojno-Kupres,naselje Poriče

17.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Bugojno-Kupres,naselje Poriče

Regionalni put,naselje Ždralovići

Lokalni put,naselje Vesela

18.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

    S.Ahmeda (škola)

Ul.Kožarska

Bugojno-G.Vakuf/Usk,Gračanica(škola)

19.12.2017 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

S.Ahmeda (škola)

Bug-G.V./Usk.,Gračanica(škola)

Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj

20.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Bugojno-N.Travnik,Bristovi(škola)

Bug-G.V./Usk.,Gračanica(škola)

ulica 307.M.Brigade (Sultanovići)

21.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

ulica Armije BiH(škola)

ul.Slobode(Špedicija-škola)

Ul.S.Ahmeda (škola)

22.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Bugojno-D.Vakuf,Čaušlije

Regionalni put,naselje Ždralovići

Ul. Sultan Ahmeda

23.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Gračanica Ulica Slobode

Bugojno-Kupres,naselje Poriče

ulica 307.M.Brigade (kružni tok-općina)

24.12.2017. 10,00-11,30

12,00-13,30

14,00-15,30

Mag.put Bugojno-Kupres,Poriče

Ul. Armije BiH

Bugojno-Donji Vakuf,Kopčić

25.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Bugojno-D.Vakuf ,naselje Lug

Ulica Slobode (Špedicija)

Lokalni put,naselje Ždralovići

26.12.2017. 08,00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Bug-G.V./Usk.,Gračanica(škola)

Bugojno-N.Travnik,Bristovi(škola)

Ul.Slobode,Špedicija(škola)

27.12.2017. 10,00-11,30

12,00-13,30

14,00-15,30

rask. ulica Hendek II –Donjići I

naselje Čipuljić

Ulica Slobode (GUMA)

28.12.2017. 09:00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Armije BIH (škola)

S.Ahmeda (škola)

Bugojno-N.Travnik,Rostovo

29.12.2017. 08:00-09,30

10,00-11,30

12,00-13,30

Bugojno-N.Travnik,Bristovi(škola)

Lok.put,Kožarska

Bu-G.V/Usk.,Gračanica(škola)

30.12.2017. 09,00-10,30

11,00-12,30

13,00-14,30

Reg.put,naselje Ždralovići

Bugojno-D.Vakuf,Kopčić

Bugojno-G.V./Usk.,Gračanica

31.12.2017 10,00-11,30

12,00-13,30

14,00-15,30

Bugojno- G.Vakuf/Usk,naselje Vrbanja

Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj

Bugojno-Kupres,naselje Poriče

 

PS TRAVNIK

DATUM

 

VRIJEME LOKACIJA
01.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

 

                  Dolac na Lašvi

Nova Bila

Han Bila-Rudnik

 

02.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

12:30-14:30

 

                  Nova Bila

Kalibunar

Turbe

 

 

03.12.2017 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

 

 

                  Kalibunar

Nova Bila

Dolac na Lašvi

 

 

04.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

 

                  Ul.Šehida M-5

Kalibunar

Šešići R-413

 

05.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

 

                  Nova Bila

Turbe

Han Bila-Mehurić

 

06.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

                  Kalibunar

Turbe(Karaulska cesta)

Šešići R-413

 

07.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

12:30-14:00

 

                  Nova Bila

Dolac na Lašvi

Donje Putićevo

 

08.12.2017. 08:30-10:00                                        10:30–12:00

13:00-14:30

                  Kalibunar

Dolac na Lašvi

Nova Bila

 

09.12.2017. 09:00 – 10:30

11:30 – 13:00

13:30 – 14:00

 

                  Han-Bila-Mehurić

Šešići

Kalibunar

 

10.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:30

13:00-14:30

 

                   Ul.Šehida

Kalibunar

Nova Bila

 

11.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

 

                   Donje Putičevo

Ul.Šehida m-5

Turbe

 

12.12.2017. 08:30-10:00

11:00-12:00

13:00-14:30

 

 

                   Nova Bila

Šešići

Dolac na Lšvi

 

 

13.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

 

                   Nova Bila

Kalibunar

Dolac na Lašvi

 

14.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

12:30-14:30

 

 

 

                Turbe (Karaulska cesta)

Nova Bila

Kalibunar

 

 

15.12.2017. 08:30-10:00

11:00-12:30

13:30-14:30

 

                    Nova  Bila

Turbe (Karaulska cesta)

Dolac na Lašvi

 

16.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

12:30-14:00

 

                    Kalibunar (ABA)

Dolac na Lašvi

Nova Bila

 

17.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

 

                    Nova Bila

Šešići R-413

Ul.Šehida M-5

 

18.12.2017. 08:30-10:00

11:00-12:00

13:00-14:30

 

 

                    Karaulska Cesta(R-413)

Nova Bila

Han-Bila-Mehurić

 

 

19.12.2017. 08:30-10:00

11:00-12:30

13:30-14:30

 

                    Kalibunar (ABA)

Šešići

Nova Bila

 

20.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

                    Turbe

Kalibunar

Nova Bila

 

21.12.2017. 08:30-10:00

11:00-13:00

13:30-14:30

 

 

                    Turbe(Karaulska cesta)

Kalibunar

Dolac na Lašvi

 

 

 

22.12.2017. 08:30 – 10:00

10:30 – 12:00

13:00 – 14:30

 

                     Turbe

Kalibunar (ABA)

Nova Bila

 

23.12.2017. 08:30 – 10:00

10:30 – 12:00

13:00 – 14:30

 

                     Nova Bila

Ul.Šehida

Dolac na Lašvi

 

24.12.2017. 08:30-10:00

11:00-12:00

12:30-14:00

 

    Donje Putićevo

Turbe

Šešići

 

25.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

12:30-14:00

 

 

                    Kalibunar

Ul.Šehida M-5

Nova Bila

 

 

26.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

12:30-14:30

   Dolac na Lašvi

Turbe

Kalibunar

 

27.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

12:30-14:00

 

                    Nova Bila

Kalibunar

Ul.Šehida M-5

 

28.12.2017. 08:30-10:00

10:00-12:00

13:00-14:30

 

    Dolac na Lašvi

Kalibunar (Bolnica)

Mehurić

 

29.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

13:00-14:30

 

 

                    Kalibunar

Dolac na Lašvi

Turbe (Karaulska cesta)

 

 

30.12.2017. 08:30-10:00

11:00–12:30

13:30-14:30

 

                    Nova Bila

Han-Bila-Mehurić

Ul.Šehida

 

31.12.2017. 08:30-10:00

10:30-12:00

12:30-14:00

       Kalibunar (ABA)

Turbe

Šešići R-413

 

POLICIJSKA STANICA VITEZ

 

 

VRIJEME LOKACIJA
01.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

S.Radića

Kruščica

02.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R 440 Zabilje

R-441 Dubravica

03.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Bila (BC Ti-Oil)

M-5 Ahmići

04.12.2017 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Šantići

Divjak-Brizijak

05.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M5 Bila(Eurodom)

cesta PC-96

06.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

Divjak-Brizjak

ul. S.Radića

07.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R-441 Počulica

R-441 Dubravica

08.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Bila(Eurodom)

lok. cesta Rijeka

09.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R441 Dubravica

Kruščica

10.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

Divjak (Brizjak)

PC-96

11.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Bila (TiOil)

M-5 Ahmići

12.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R-441 Počulica

R-440 G.Polje

13.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M5 Bila(Eurodom)

R-441 Dubravica

14.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

Lok.put Brizjak

Počulica

15.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R-440 Bila (Grgino Polje)

R441 Dubravica

16.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R-441 Donja Dubravica

Lok.put Krušćica

17.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Bila (TiOil)

Ul. Stjepana Radića

18.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

Lok.put Brizjak

R-441 Počulica

19.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R-441 Donja Dubravica

M-5 Bila (Eurodom)

20.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Šantići

Kruščica

21.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

PC 96 Lok.put

R-441 Počulica

22.12.2017. 08,00 do 11,00

11,00 do 16,00

R-440 Zabilje

M-5 Bila-Ti-Oil

23.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Buhine Kuče

Ul. Stjepana Radića

24.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R-441 Donja Dubravica

R-440 Bila

25.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Bila (Eurodom)

M-5 Šantići

26.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Ahmići

R-441 Počulica

27.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

R-440 Zabilje

PC-96

28.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

lok. cesta Kruščica

R441 Dubravica

29.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Bila (Eurodom)

M-5 Šantići

30.12.2017. 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

M-5 Bila(TiOil)

R-441 Počulica

31.12.2017 08,00 do 11,00

12,00 do 16,00

 

Lok.put PC 96

Lok.put Krušćica

PS JAJCE

 

DATUM

 

VRIJEME

 

LOKACIJA

 

–   16.12.2017. godine od 10.30 do 14.00 sati Vinac 

Bravnice

–   17.12 .2017. godine od 10.30 do 14.00 sati Skela

Dolabije

–   18.12.2017. godine od 09.30 do 11.00 sati

od 11.30 do 13.00 sati

Plivska Jezera

Mile

–   19.12.2017. godine- od 09.00 do 10.30 sati

od 11.00 do 12.30 sati

Mračaj

Pijavice

–   20.12.2017. godine od 10.30 do 12.00 sati

od 12.30 do 14.00 sati

Divičani

Lupnica

–   21.12.2017. godine od 10.00 do 11.30 sati

od 12.00 do 13.30 sati

Podbarevo

Podmilačje

–   22.12.2017. godine od 09.30 do 11.00 sati

od 11.30 do 13.00 sati

Lučina

Zastinje

–   23.12.2017. godine od 10.30 do 14.00 sati Skela
–   24.12.2017. godine od 10.30 do 14.00 sati Vinac
–   26.12.2017. godine od 09.30 do 11.00 sati

od 11.30 do 13.00 sati

Mračaj

Skela

–   27.12.2017. godine od 10.00 do 11.30 sati

od 12.00 do 13.30 sati

Podbarevo

Podmilačje

  – 28.12.2017. godine od 09.30 do 11.00 sati

od 11.30 do 13.00 sati

Plivska Jezera

Mile

–   29.12.2017. godine od 10.00 do 11.30 sati

od 12.00 do 13.30 sati

Lupnica

Divičani

–   30.12.2017. godine od 10.30 do 14.00 sati Vinac
–   31.12.2017. godine od 10.30 do 14.00 sati Skela

 

 

DATUM

 

VRIJEME

 

LOKACIJA

 

–   16.12.2017. godine od 15.30 do 17.30 sati Skela 
–   17.12 .2017. godine od 15.30 do 17.30 sati Vinac
–   18.12.2017. godine od 14.30 do 16.30 sati

od 17.00 do 18.00 sati

Podbarevo

Podmilačje

–   19.12.2017. godine- od 15.00 do 16.30 sati

od 17.00 do 18.00 sati

Lučina

Zastinje

–   20.12.2017. godine od 15.00 do 17.00 sati

od 17.30 do 18.30 sati

Plivska Jezera

Mile

–   21.12.2017. godine od 14.30 do 16.30 sati

od 17.00 do 18.00 sati

Mračaj

Pijavice

–   22.12.2017. godine od 15.00 do 17.00 sati

od 17.30 do 18.30 sati

Divičani

Lupnica

–   23.12.2017. godine od 15.30 do 17.30 sati Vinac
–   24.12.2017. godine od 15.30 do 17.30 sati Skela
–   26.12.2017. godine od 14.30 do 16.30 sati

od 17.00 do 18.00 sati

Plivska Jezera

Mile

–   27.12.2017. godine od 15.00 do 17.00 sati

od 17.30 do 18.30 sati

Mračaj

Skela

  – 28.12.2017. godine od 14.30 do 16.30 sati

od 17.00 do 18.00 sati

Lupnica

Divičani

–   29.12.2017. godine od 14.30 do 16.30 sati

od 17.00 do 18.00 sati

Podbarevo

Podmilačje

–   30.12.2017. godine od 15.30 do 17.30 sati Skela
–   31.12.2017. godine od 15.30 do 17.30 sati Vinac

PS DONJI VAKUF

DATUM VRIJEME LOKACIJA

 

1.12.2017 09,00-11,00

11,00-13,00

 

Torlakovac

Rujanci

2.12.2017 08,00-10,00

10,30-12,30

Oborci

14.Septembar

 

3.12.2017 09,00-11,00

11,30-13,30

770 Slbbr.

Rujanci

 

4.12.2017 09,00-11,00

11,30-13,30

 

Prusac

Nova Travnička

 

5.12.2017 08,00-10,00

10,30-12,30

 

 Torlakovac

Rujanci

 

6.12.2017 08,30-10,30

11,30-13,30

 

14.Septembar

770 Slbbr.

7.12.2017 09,00-11,00

12,00-14,00

Oborci

Prusac

.

8.12.2017 09,30-11,30

12,30-14,30

 

Nova Travnička

14.Septembar

9.12.2017 07,30-09,30

10,30-12,30

 

Torlakovac

Prusac

10.12 2017 08,30-10,30

11,00-13,00

770 Slbbr.

Oborci

 

11.12.2017 09,00-11,00

11,30-13,30

Rujanci

14.Septembar

 

12.10.2017 08,30-10,30

12,00-14,00

 

Torlakovac

Prusac

 

13.122017 09,00-11,00

11,30-13,30

 

  Oborci

770 Slbbr.

 

14.12.2017 08,30-10,30

11,30-13,30

Nova Travnička

14.Septembar

 

15.12.2017 08,00-10,00

11,00-13,00

Torlakovac

Rujanci

 

 

DATUM VRIJEME LOKACIJA

 

1.12.2017 15,30-16,30

19,30-20,30

 

770 Slbbr

Nova Travnička

2.12.2017 16,00-17,00

20,30-21,30

 

Trolakovac

Rujanci

 

3.12.2017 15,00-16,00

21,00 22,00

 

N. Travnička

Prusac

 

4.12.2017 15,30-16,30

18,30-19,30

 

ul.14.Septembar

Oborci

 

5.12.2017 16,00-17, 00

19,00- 20,00

 

Rujanci

Torlakovac

 

6.12.2017 15,30-16,30

19,00-20,00

 

ul.770.slbbr

14.Septembar

 

7.12.2017 16,00-17,00

19,30-20,30

 

ul.14.Septembar

Oborci

 

8.12.2017 15,00-16,00

21,00-22,00

 

Rujanci

770 Slbbr.

 

9.12.2017 15,30-16,30

17,30-18,30

 

Nova Travnička

Trolakovac

10.12.2017 16,00-17,00

19,30-20,30

 

14.Septembar

Oborci

 

11.12.2017 15,30-16,30

21,30-22,30

Rujanci

770 Slbbr.

 

12.12.2017 16,00-17,00

18,00-19,00

 

Prusac

14.Septembar

13.12.2017 15,00-16,00

19,00-20,00

 

N.Travnička

Torlakovac

 

14.12.2017  15,30-16,30

20,30-21,30

 

Rujanci

Oborci

 

15.12.2017 16,00-17,00

20,00-21,00

 

ul.770 slbbr

ul.14.Septembar

 

 POLICIJSKA  STANICA  GORNJI VAKUF / USKOPLJE

DATUM VRIJEME LOKACIJA

 

01.12.2017.  09,00 do 10,30 sati

13,00 do 14,30 sati

    DURATBEGOVIĆ DOLAC

DOBROŠIN(Kod kuće Blažana Radić)

02.12.2017.     09,00 do 10,30 sati   ul.

14,00 do 15,30 sati

       ul.VRBASKA(kod kuće vl.Midhata Čalkić)

PAJIĆ POLJE

03.12.2017.  09,00 do 10,30 sati

14,00 do 15,30 sati

     PLOČA

ul VRBASKA (Kod firme Saraj komerc)

04.12.2017.    08,30 do 09,30 sati

       13,00 do 14,30 sati

   ul Bistrička cesta(raskrsnicasa ul.Zvizde)

PAJIĆ POLJE

05.12.2017.  08,00 do 09,30 sati

13,00 do 14,30 sati

   VOLJICE (Gaj kod PTT-a)

PLOČA

06.12.2017.        08,00 do 09,30 sati

13,00 do 14,30 sati

        DRAŽEV DOLAC

PLOČA

07.12.2017.   08,00 do 09,30 sati

       13,30 do 15,00 sati   

  ul.Vrbaska   ( BP Eso Petrol )

        HUMAC

08.12.2017.   08,30 do 09,30 sati

13,00 do 14,30 sati

 ul VRBASKA (Kod firme Paloč)

PAJIĆ POLJE

09.12.2017.    10,00 do 11,30 sati

       14,00 do 15,30 sati   

      DURATBEGOVIĆ DOLAC

ul VRBASKA (kod kuće vl.Midhata Čalkić)

10.12.2017.   09,00 do 10,30 sati

14,00 do 15,30 sati

   ul.VRBASKA(kod kuće vl.Midhata Čalkić)

VOLJEVAC(put za Pridvorce kod posjeda vl.Fale)

11.12.2017.    10,00 do 11,30 sati

13,00 do 14,30 sati

     DRAŽEV DOLAC

ul VRBASKA ( BP Eso Petrol )

12.12.2017.  10,00 do 11,30 sati

13,00 do 14,30 sati

   DURATBEGOVIĆ DOLAC

PAJIĆ POLJE

13.12.2017.  10,00 do 11,30 sati

13,00 do 14,30 sati

   ul VRBASKA (kod firme Vintex)

KRUPA

14.12.2017.     10,00 do 11,30 sati

14,00 do 15,30 sati

        ul.VRBASKA(kod kuće vl.Midhata Čalkić)

ODVODE (ul.Džemala Bijedića)

15.12.2017.  08,00 do 09,30 sati

13,00 do 14,30 sati

   VOLJICE (Gaj kod PTT-a)

PLOČA

16.12.2017.     10,00 do 11,30 sati

14,00 do 15,30 sati

     DRAŽEV DOLAC

BOLJKOVAC(kod kuće Šeće Milanovića)

17.12.2017. 10,00 do 11,30 sati

14,00 do 15,30 sati

   ul VRBASKA (autobusna stanica/kolodvor)

KRUPA

18.12.2017.    11,00 do 12,30 sati

14,00 do 15,30sati

     ul VRBASKA (Kod BP INA)

DURATBEGOVIĆ DOLAC

19.12.2017.    09,00 do 10,30 sati

13,00 do 14,30 sati

     DRAŽEV DOLAC

ul VRBASKA (autobusna stanica/kolodvor)

20.12.2017.     09,00 do 10,30 sati

13,00 do 14,30 sati

    ul VRBASKA (Kod firme Paloč)

HUMAC

21.12.2017.   08,30 do 10,00 sati

13,00 do 14,30 sati     )

    PAJIĆ POLJE

ul VRBASKA ( BP Eso Petrol )

22.12.2017.   08,00 do 09,30 sati

13,30 do 15,00 sati

     PLOČA

HUMAC

23.12.2017.   10,00 do 11,30 sati

14,00 do 15,30 sati

 ul VRBASKA (autobusna stanica/kolodvor)

DURATBEGOVIĆ DOLAC

24.12.2017.      10,00 do 11,30 sati

13,00 do 14,30 sati

    PAJIĆ POLJE

ul VRBASKA (kod kuće vl.Midhata Čalkić)

25.12.2017.    11,00 do 12,30 sati

       14,00 do 15,30 sati

  DRAŽEV DOLAC

    ul VRBASKA ( BP Eso Petrol )

26.12.2017.   11,00 do 12,30 sati

14,00 do 15,30 sati

      ul VRBASKA(autobusna stanica/kolodvor)

PLOČA

27.12.2017.    08,30 do 10,00 sati

13,00 do 14,30 sati

 ul VRBASKA (Kod firme Paloč)

PAJIĆ POLJE

28.12.2017.    08,00 do 09,30 sati

14,00 do 15,30 sati

   DURATBEGOVIĆ DOLAC

ul VRBASKA (kod kuće vl.Midhata Čalkić )

29.12.2017.  08,30 do 09,30 sati

13,00 do 14,30 sati

  ul VRBASKA (Kod firme Paloč)

PAJIĆ POLJE

30.12.2017. 10,00 do 11,30 sati

14,00 do 15,30 sati

   DURATBEGOVIĆ DOLAC

ul VRBASKA (kod kuće vl.Midhata Čalkić)

31.12.2017  10,00 do 11,30 sati

14,00 do 15,30 sati

   ul VRBASKA (autobusna stanica/kolodvor)

DURATBEGOVIĆ DOLAC

PS KISELJAK

DATUM VRIJEME

 

LOKACIJA
05.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Gromiljak

Ul.Kralja Tomislava

06.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Brestovsko

Bilalovac

07.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Lepenica

Han Ploča

08.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Lug

Ul.Kraljice Katarine

09.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Ul.Sarajevska c.

Lepenica

10.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Gromiljak

Potkraj

11.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Brnjaci

Ul.Kraljice Mira

19.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Ul. Sarajevska cesta

Ul.Kraljice Mira

20.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Brnjaci

Potkraj

21.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Bilalovac

Brestovsko

22.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Gromiljak

Brestovsko

23.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Ul.Kraljice Mira

Ul.Sarajevska c.

24.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Han Ploča

Lepenica

25.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Gromiljak

Ul.Kraljice Katarine

            26.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Brestovsko

Bilalovac

            27.12.2017. 09,30 do 12,00

13,00 do 15,30

Gromiljak

Brestovsko

PS FOJNICA

DATUM VRIJEME LOKACIJA
01.12.2017 10,30 do 12,00

13,00 do 14,30

Alaupovka – Ostružnica P.

Pločari P –Nadbare

02.12.2017. 07,30 do 09,00

12,00 do 13,30

Ščitovo P. –  Ostružnica P.

Tovarište – Bosanska

03.12.2017. 10,30 do 12,00

13,30 do 15,00

Gojević – Alaupovka

Pločari P. – Bosanska

04.12.2017.  08,00 do 09,30

12,30 od 14,00

Šćitovo P. –Nadbare.

ul. Bosanska – Ostružnica P.

05.12.2017. 09,30 do 11,00

13.00 do 14,30

Pločari P. – Ščitovo P.

Nadbare – ul. Bosanska

06.12.2017. 10,00 do 11,30

12,00 do 13,30

Pločari P. – Bosanska

Tovarište. – Alaupovka

07.12.2017 10,00 do 12,00

13,00 do 14,30

Ul.Bosanska – Ostružnica P.

Nadbare – Šćitovo P.

08.12.2017 10,00 do 11,30

13,30 do 15,00

Nadbare – Šćitovo P.

Alaupovka – Gojevići

09.12.2017 07,30 do 09,00

11,00 do 12,30

Ostružnica P. – Alaupovka

Tovarište – Bosanska

10.12.2017 10,00 do 12,00

14,00 do 16,00

Ostružnica P. – Pločari P.

ul.Bosanska – Nadbare P.

21.12.2017. 10,00 do 12,00

14,00 do 16,00

Lužine – Alaupovka

Pločari P. – Ščitovo P.

22.12.2017. 09,00 do 10,30

12,00 do 13,30

Ščitovo P.  – Ostružnica P.

ul.Bosanska – Nadbare

23.12.2017 08,00 do 09,30

11,30 do 13,00

ul. Bosanska – Nadbare

Pločari P. – Ostružnica P.

24.12.2017 10,30 do 12,00

12,30 do 14,00

Gojevići – Alaupovka

Pločari P. – Bosanska

25.12.2017 09,30 do 11,00

12,30 do 14,00

Tovarište – Alaupovka

Pločari P. – Bosanska

26.12.2017 08,30 do 10,00

11,30 do 13,00

 Ostružnica P. – Alaupovka

Pločari P. -Nadbare

27.12.2017 11,30 do 13,00

13,30 do 15,00

Ščitovo P.- Alaupovka

Nadbare – Pločari P.

28.12.2017 10,30 do 12,00

12,30 do 14,00

Alaupovka – Ostružnica P.

Pločari P.- Ostružnica P.

29.12.2017 08,00 do 09,30

10,30 do 12,00

Gojevići – Alaupovka

Pločari P. – Nadbare

30.12.2017 11,00 do 13,30

14,00 do 15,30

Tovarište – Alaupovka

Ščitovo P. – Bosanska

31.12.2017 09,00 do 10,30

12,00 do 13,30

Ostružnica P. – Alaupovka

Pločari P. -Nadbare

 POLICIJSKA STANICA BUSOVAČA

DATUM VRIJEME LOKACIJA

 

11. 12. 2017.         09,00 do 14,00 ul. 1 mart  Kaonik i ul. Tisovaćka
12. 12. 2017. 09,00 do 14,00 Gavrine kuće, Kaonik i Polje
13. 12. 2017. 09,00 do 14,00 ul. 1 mart, Tisovačka i Lugovi
14. 12. 2017. 09,00 do 14,00 Kaonik, ul. 1 mart Gavrine k.
       15. 12. 2017. 09,00 do 14,00 Gavrine kuće i Kaonik
16. 12. 2017. 09,00 do 14,00 ul. 1 mart,Tisovačka i Lugovi
17. 12. 2017. 09,00 do 14,00 Kaonik, Gavrine kuće i ul.1 mart,
       18.12. 2017. 09,00 do 14,00 Gavrine kuće, Tisovačka i Polje
19. 12. 2017. 09,00 do 14,00 ul. 1 mart, Lugovi i Kaonik
       20. 12. 2017. 09,00 do 14,00 Gavrine kuće, Tisovačka i 1 mart

POLICIJSKA STANICA KREŠEVO

             DATUM

 

               VRIJEME LOKACIJA
01.12.2017 10,00-12,00

14,00-16,00

Tomići

P.Kava

 02.12.2017. 09,00-11,00

14,00-16,00

                                   Resnik

Alagići

03.12.2017 10,30-12,30

14,00-16,00

Resnik

Polje

 04.12.2017. 09,00-11,00

14,00-16,00

Tomići

P.Kava

 12.12.2017. 10,00-12,00

14,00-16,00

                                    Alagići

Polje

 13.12.2017. 09,00-11.00

14,00-16,00

P.Kava

Tomići

 14.12.2017. 10,30-12,30

14,00-16,00

Polje

Resnik

 15.12.2017. 10,00-12,00

14,00-16,00

Alagići

Tomići

 16.12.2017. 10,30-12,30

14,00-16,00

P.Kava

Tomići

 17.12.2017. 09,30-11,30

14,00-16,00

Resnik

Alagići

 18.12.2017. 10,30-12,30

14,00-16,00

Polje

Tomići

 28.12.2017. 09,30-11,30

14,00-16,00

Alagići

P.Kava

           29.12.2017.             10,00-12,00

14,00-16,00

                                  Resnik

Polje

           30.12.2017.

 

_____________________

31.12.2017.

             11,00-13,00

14,00-16,00

_______________________

10,00-12,00

14,00-16,00

                                   Tomići

Alagići

________________________________

P.Kava

Resnik

 

 

Nema komentara

Napiši komentar

*

*