Javni poziv za učešće lokalnim zajednicama u Programu razvoja preduzetništva

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske, objavljuje poziv organima lokalne uprave: opštinama/općinama, gradovima, grupama općina i kantonima/županijama za iskazivanje interesa za uspostavu partnerstva u realizaciji programa podrške mladim preduzetnicima na teritoriji svojih lokalnih zajednica. YEP program podrške preduzetništvu podrazumijeva podršku mladim kandidatima u jačanju preduzetničkih vještina, razvoju poslovne ideje, razvoju i testiranju prototipa proizvoda i/ili usluga, povezivanju sa ciljnim tržištima, te osnivanju i pokretanju rada poslovnih subjekata.

Iskazivanje interesa podrazumijeva spremnost lokalne zajednice za partnersko sufinansiranje programa podrške te mobilizaciju dovoljnog broja kandidata. U 2018. godini, YEP program podrške će se izvoditi na ograničenom broju od maksimalno 12 lokacija. Prijave je moguće podnijeti u periodu 31.10 – 20.11.2017. godine, dostavom pisma za iskazivanje interesa.

Puni tekst poziva, uključujući i formular Pisma za iskazivanje interesa, dostupan je na web sajtu Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Odluka o odabiru partnera – lokacija za realizaciju programa YEP Inkubatora poslovnih ideja biće donesena u roku od 7 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Puni tekst poziva, uključujući i formular Pisma za iskazivanje interesa, dostupan je na web sajtu Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Ovaj javni poziv otvoren je do 20.11.2017. godine do 12.00 sati.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*