Čestitka načelnika Bugojna povodom Međunarodnog Dana osoba sa invaliditetom

Svim osobama s invaliditetom u općini Bugojno i cijeloj Bosni i Hercegovini čestitam 03. Decembar-Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom.

Danas, 03. decembra kada se obilježava Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom   želio bih iskazati svoju podršku svim osobama s invaliditetom koje nažalost i danas  često nailaze na prepreke u ostvarivanju svojih prava, kako materijalnih, tako i onih u društvenoj sferi.

Želim da znate kako imate moju punu podršku u svemu što radite, i da sam i dalje spreman zajedno sa vama učestvovati u vašim naporima podizanja nivoa društvene svijesti o potrebi borbe protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom u svim područjima života, i razbijanju svih  zabluda i shvatanja o invalidima kao nekorisnim bićima i njihovoj nesposobnosti da se uključuju u tokove ukupnog društvenog razvoja.

U ovim nastojanjima prioritete treba dati potpunijoj i sveobuhvatnijoj pomoć djeci i omladini s invaliditetom na putu njihove uspješnije integracije u otvoreno društvo.

Obilježavanje ovako značajnog dana za osobe sa invaliditetom ni u kojem slučaju nesmije biti a da se ne  istakne veliki doprinos invalidnih osoba u ukupnom razvoju BiH, kako kroz njihovo aktivno učešće u njenoj izgradnji, tako i njihov snažan doprinos u  promociji BiH širom svijeta kroz izvanredne sportske rezultate i kulturna zbivanja.

Na kraju koristim priliku da još jednom svim osobama sa invaliditetom čestitam 03. decembar – Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom sa željom i nadom  da će i cijela naša zajednica svojim većim zalaganjem  i  angažmanom  doprinijeti  poboljšanju  vašeg  ukupnog  položaja,  a  sve  u  skladu  s Konvencijom  o  pravima  osoba  sa  invaliditetom  UN-a,  te da  ćemo  uspjeti    omogućiti  invalidnim osobama jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravnopravno sudjelovanje u društvenom životu.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAĈELNIK Hasan Ajkunić, prof.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*