Bugojno: Obilježen 3. decembar – Međunarodni dan osoba s invaliditetom posjetom staračkom domu “Revitalis”

1982. godine Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je pokrenula Svjetski program akcije u vezi osoba sa invaliditetom. Cilj je bio ukazati na potrebe i prava osoba sa invaliditetom, te njihovu integraciju u javnom i društvenom životu.
Glavna skupština Ujedinjenih Nacija je u oktobru 1992. godine, na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka desetljeća osoba sa invaliditetom (1982. – 1992.), usvojila rezoluciju da 03. decembra svake godine bude Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
Nakon donošenja predmetne rezolucije, UN-ova Komisija za ljudska prava, u svojoj rezoluciji pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 03. decembra sa ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i učestvovanja osoba sa invaliditetom u društvu.
Procjenjuje se da oko 10 % svjetske populacije čine osobe sa invaliditetom. Agencija za statistiku BiH na osnovu podataka dobijenih od službi za socijalni rad i PIO/MIO smatra da više od 270.000 građana/ki ima neki vid invaliditeta. Prema domaćim zakonima, prava garantirana osobama s invaliditetom mogu ostvariti one osobe koje su sa urođenim ili stečenim oštećenjem sluha ili vida, fizičkim invaliditetom, intelektualnim poteškoćama, autizmom te duševnim oštećenjima. Međunarodni propisi poput UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, uključuju i osobe sa dugotrajnim fizičkim, intelektualnim, mentalnim ili osjetilnim oštećenjima.
Osobe sa invaliditetom, one koje se služe invalidskim kolicima ili drugim pomagalima često nisu u mogućnosti pristupiti objektima od javnog interesa. Mnoge javne institucije, škole, zgrade socijalnih i zdravstvenih usluga, molitveni prostori, nisu prilagođeni ovoj populaciji.
Javni prevoz, prije svega, je prva nepremostiva prepreka, a rad i zaposlenost nešto o čemu većina ove populacije ne može ni razmišljati.

Moramo shvatiti da su osobe sa invaliditetom jednake nama. Moraju imati jednaka prava i mogućnosti kao i svi ostali građani. Invaliditet nije njihova jedina karakteristika. To su u mnogim slučajevima obrazovane i sposobne osobe, i kao takvima im treba omogućiti rad i javno i društveno djelovanje.

Obilježavajući  3. decembar – Međunarodni dan osoba s invaliditetom  u okviru  16. dana aktivizma, fondacija “CURE” , kampanja “Sve jednake – sve vidljive”, In Mreža žena BiH∖Network of women with disability i ne formalna grupa žena “Bugojanke” je posjetila starački dom ” REVITALIS ” Bugojno i upriličila lijepo druženje .
Svi mi starimo, bez obzira na našu trenutačnu dob. Međutim ljudi koji još nisu ušli u starost, većinom ne razmišljaju o tome da se natpisi, rasprave i spoznaje o starenju tiču i njih.

Ženska mreža BiH izražava svoju solidarnost sa ženama i djevojčicama s invaliditetom, te pruža maksimalnu podršku svim našim zajedničkim zalaganjima u eliminaciji svih oblika nasilja i diskriminacije prema ženama i djevojčicama s invaliditetom i njihovim porodicama. 

Nema komentara

Napiši komentar

*

*