Wirtschafts förderungs institut: Akademija varenja – obuku varenja i certificiranja

WIFI (Wirtschafts förderungs institut) Austrija
– Institut za unapređenje privrede Austrija-

WIFI (Wirtschafts förderungs institut, u prijevodu s njemačkog: institut za unapređenje privrede) jedan je od najvećih evropskih instituta u području obrazovanja odraslih u vlasništvu Austrijske privredne komore (WKO).

U okviru WIFI (Wirtschafts förderungs institut) Austrija formirana je AKADEMIJA VARENJA.

U Akademiji varenja nudimo obuku varenja i certificiranja (atestiranja) na svim manuelnim postupcima. U programu su sljedeći procesi varenja:
1. 111 Elektro- Ručno elektrolučno zavarivanje REL,
2. 131 MIG- Elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti inertnog plina- Argon ili helijum,
3. 135 MAG- Elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti aktivnog plina- CO2 ,
4. 141WIG/TIG- Elektrolučno zavarivanje netaljivom (volfrmam) elektrodom u zaštiti inertnog plina TIG/WIG (141) -argonsko varenje
5. 311 Gasno- Autogeno- Plinsko zavarivanje korištenjem acetilena (kao gorivog plina) i kiseonika (kao plina koji podržava gorenje) GASNO (311) – autogeno.

U slučaju prijave dovoljnog broja kandidata, Akademija varenja će biti otvorena i u Općini Bugojno. Sve ateste (certifikate) će izdavati – WIFI AUSTRIJA. Ceritifikati su akreditirani u cijelom svijetu, izdaju se na engleskom i njemačkom jeziku i to za norme za zavarivanja čelika: EN 287-1, ISO 9606-1 ili AD 2000 HPR i Aluminijsko varenje EN9606-2. Obuka i testiranje će se obavljati u Akademiji varenja u Bugojnu. Obuka će se provoditi za vlastite potrebe, potrebe domaćeg i stranog tržišta radi lakšeg zapošljavanja uvjek traženog i dobro plaćenog zanimanja”Profesionalni varioc”.

Značaj ovog projekta je što se vrši prekvalifikacija i doškolovavanje nezaposlenih i osposobljavanje za rad u deficitarno zanimanje varioca.
Certifikati WIFI Austrija validni i traženi prilikom zapošljavanja u EU, prvenstveno u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji.

Info telefon: 061/981-181.
E-mail: acausevic78@gmail.com

Nema komentara

Napiši komentar

*

*