Vlada SBK: 56,52 posto potrošnje u 2016. svodilo se na plaće i naknade

Kako je istaknuto, ovakav rezultat nastao je, uglavnom, zbog rasta prihoda u odnosu na prethodnu godinu i dugoročnog zaduživanja SBK kod finansijskih institucija.

Ostvareni javni prihodi u 2016. godini iznosili su 180.963.339 maraka, što je, ako se izuzmu prihodi od zaduživanja u iznosu od 12 miliona maraka, povećanje od 6,28 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni izdaci u 2016. godini su iznosili 173.469.611 maraka, od čega se 56,52 posto, odnosno 98.051.268 maraka, odnosi na plaće i naknade zaposlenih.

Od ukupnih izdataka za plaće i naknade, 56,46 posto novca izdvojeno je za obrazovanje u kojem je zaposleno 3.282 osoba.

Vlada SBK usvojila je danas i odluku o izdvajanju 4.400 maraka za pomoć Uduženju proizvođača “Travnička malina” za ublažavanje štete na malinjacima nastale uslijed niskih temperatura.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2016. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

  • Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima podjele, sa pozicije Poticaji gospodarstvu 2017. godine, utvrđenih Budžetom SBK,
  • Odluka o izdvajanju sredstava, sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2017. godinu (LOT1.2), odlukom se izdvaja iznos 90.000,00 KM,
  • Odluka o izdvajanju sredstava sa Poticaji privredi 2017. godina – Lot 5, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sponzorstvo organizovanja „Sajma turizma i eko proizvoda STEP 2017“ koje će se održati u Jajcu,
  • Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 190.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava budžeta SBK za poticaje poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima-ublažavanje štete) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 4.400,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o utrošku sredstava za rekonstrukciju prostora škole – saniranje zidova na spratu i prizemlju školske zgrade u O.Š. „Novi Travnik“, Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.899,77 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „David“ d.o.o. Novi Travnik.

Na prijedlog Kantonalnog arhiva Travnik, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za plaćanje III privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos 57.970,23 KM.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, predmet nabavke je oprema za opremanje struktura civilne zaštite, procijenjena vrijednost nabavke je do 58.600,00 KM.

Vlada SBK usvojila Izvještaje o obavljenoj reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostorija Odjela za internu reviziju, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija za mjesec april 2017. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

  • Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci – sanacija odvodnje oborinskih voda na lokaciji Crvene stijene – Bešpelj, tj. putni pravac Crvene stijene – Bešpelj općina Jajce, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Komotin“ d.o.o. Jajce,
  • Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izrada Izmjene i dopune Prostornog plana SBK 2005-2025 godine, ugovor će se zaključiti otvorenim postupkom sa ponuđačem „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo.
Fena
Nema komentara

Napiši komentar

*

*