Udruženje matematičara FBiH organizuje u Bugojnu seminar za nastavnike i profesore matematike

Udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”-Mostar) planiraju organizirati zajednički seminar za nastavnike i profesore matematike 25-26. august 2017. godine u Bugojnu.  Seminar je stručnog karaktera.

Cilj seminara je da poveže nastavnike i profesore matematike u osnovnim i srednjim školama kako bi na jednom mjestu razmijenili iskustva u podučavanju i, istovremno, od eminentnih predavača stekli nova znanja o pojedinim oblastima matematike i metodama predavanja, a  koja će iskoristiti da obogate svoje časove nastave, učine ih zanimljivijim  i, na taj način, otklone uvijek prisutni „strah“ od matemitke i daju dobar motiv đacima za  daljni rad u matematici. (Listu tema sa predavačima možete pogledati na PDF)

Registracija

U skladu s molbom domaćina (Bugojno), a u cilju blagovremene rezervacije smještaja, dužni smo dostaviti spiskove učesnika seminara do 14.08.2017. godine. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave popunjavanjem obrasca koji se nalazi na linku za prijavu, zaključno sa 12.08.2017. godine, kako bi prijavljeni učesnici mogli na vrijeme izvršiti uplatu kotizacije (v. objašnjenje ispod), jer se registracija prijavljenih učesnika treba završiti zaključno sa  25.08.2017. godine.

Plaćanje kotizacije:

Za uspješnu organizaciju seminara potrebno je da se registruje minimalno 50 učesnika. Obavještenje o broju učesnika seminara bit će dostupno 13.08.2017. godine, na web i facebook stranicama Udruženja matematičara Kantona Sarajevo.

Svi učesnici koji su se prijavili preko navedenog linka trebaju uplatiti kotizaciju na žiro račun Udruženja matematičara Kantona Sarajevo broj: 1610000156600012 otvoren kod Raiffeisen banke dd Sarajevo (sa naznakom ”Uplata kotizacije za Seminar uz matematike”) zaključno sa 22.08.2017. godine,  i to:

  • ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”-Mostar) izmirio je obaveze uplate članarine za 2017. godinu –  kotizacija je 20,00KM
  • ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2017. godinu, kotizacija je 40,00KM

Samo prijavljeni učesnici koji budu uplatili kotizaciju bit će registrirani za smještaj kod domaćina i dobit će certifikat o učešću na stručnom seminaru iz matematike.

Učesnici sami snose troškove smještaja (jedno noćenje sa doručkom košta 35KM). Ručak i večera su obezbijeđeni od strane domaćina.

Prijava na stručni seminar za nastavnike i profesore matematike – Bugojno, 25.-26. august 2017. godine (ostaje otvorena do 12.08.2017 )-(Osnovne informacije) (Prijava za seminar)

Nema komentara

Napiši komentar

*

*