U Vitezu održana javna rasprava o predškolskom obrazovanju

U cilju osiguranja pune uključenosti svih zainteresiranih subjekata/partnera u proces donošenja Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji ima za cilj podizanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja kao i svijesti društva o važnosti istoga, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja ovog ponedjeljka u Hotelu Central u Vitezu.

kako nam je kazala Katica Čerkez, ministrica obrazovanja SBK-a, sudionici javne rasprave su lokalne zajednice koje su u najvećem broju osnivači predškolsih ustanova. Na javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici dječjih vrtića, škola te općina. Ministrica Čerkez je naglasila da će svi imati važnu ulogu u provođenju ovog zakona.

Podsjećamo skupština Srednjobosanskog kantona usvojila je Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te obvezala Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK da provede danas održanu javnu raspravu.

tntportal.ba

Nema komentara

Napiši komentar

*

*