U četvrtak VII. redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno zakazana je za 12.10.2017. godine (četvrtak) u 10 sati u Kristalnoj sali Općine Bugojno, sa slijedećim predloženim dnevnim redom:

1. Informacija o realizaciji zaključaka sa VI redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno
Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno.

2. Vijećnička pitanja

3. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja JU „Opća bolnica“ Bugojno

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Opća bolnica“ Bugojno

5. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU KSC Bugojno

6. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Apoteka“ Bugojno
Izvjestilac za tačke 3., 4., 5. i 6.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu.

7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta za stručno praćenje izrade, izmjene i dopune Prostornog plana SBK 2005-2025 ispred Općine Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko- katastarske i imovinsko-pravne poslove.

8. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa kontrole i smanjenja pasa lutalica na području općine Bugojno
Izvjestilac: predstavnik Veterinarskog centra VRBAS doo Bugojno i Veterinarske stanice BUGOJNO doo Bugojno.

9. Prijedlog lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti SBK

10. Razrješenje i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno
Izvjestilac za tačke 9. i 10.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu.

11. Informacija o stanju sigurnosti i kriminaliteta za prvih šest mjeseci ili devet mjeseci 2017. godine sa uporednim pokazateljima za isti period u 2016. godini:
– Izvještaj o stanju saobraćaja za prvih devet mjeseci sa uporednim pokazateljima za isti period 2016. godini.
– Izvještaj o narušavanju javnog reda i mira u prvih devet mjeseci u 2017. godini sa uporednim pokazateljima za isti period u 2016. godini.
Izvjestilac: komandir Policijske stanice Bugojno.

12. Razmatranje Informacije o obnovi i povratku na području općine Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

13. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za civilnu zaštitu.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*