U Bugojnu održana prometno-preventivna akcija pod nazivom “Počela je školska godina 2017.”

Počela je školska godina 2017- 2018 Auto moto klub Kalin ( AMK Kalin) i Auto moto savez u Bosni i Hercegovini (AMS U BIH), sukladno Planu i programu prometno-preventivnog djelovanja u cestovnom prometu, tijekom mjeseca rujna, točnije od 05.09.–15.10.2017. su organizirali prometno-preventivnu akciju pod nazivom “Počela je školska godina 2017.“ u suradnji sa lokalnom PU Bugojno i učenicima petih i šestih razreda Prve osnovne škole Jaklić. Jedan dio se sastoji se od predavanja učenicima trećih razreda koja je radio tajnik AMK Kalin Zoran Arsenijević uz asistenciju policijaca PS GV-Uskoplje i PU Bugojno.

-”Cilj akcije je prvenstveno preventivno djelovati i utjecati na vozače i roditelje da svojim općim pozitivnim ponašanjem u prometu doprinesu sigurnijem odvijanju prometa i da se smanji rizik od nastajanja prometnih nezgoda u kojima stradaju djeca. Imajući u vidu činjenicu da učenici osnovnih škola, posebice djeca nižih razreda, spadaju u ugroženu skupinu sudionika u prometu, potrebno je učenike educirati o osnovnim pravilima ponašanja u prometu i upozoriti ih na opasnosti kojima su najčešće izloženi na putu od kuće do škole i obratno. U svrhu provedbe akcije izrađeni su prigodni letci za vozače kao i brošure i dvd za učenike, kojima želimo upozoriti vozače na početak školske godine i povećan broj djece na prometnicama, a učenike (one najmlađe) savjetovati kako se pravilno i sigurno ponašati u prometu. Za učenike trećih razreda osnovnih škola smo spremili posebne brošure ponašanju u prometu nakon kojeg im tajnik kluba Zoran Arsenijević i prometni policajaca održe interaktivno predavanje.

Akcija “Počela je školska godina” obuhvaća:

– Podjela letaka učenicima ;

– Podjela letaka vozačima;

– Predavanje u školama za treći razred;

– Rad školskih patrola (reguliranje prometa na pješačkom prijelazu u blizini škole uz nadzor prometne policije).

U gradu Bugojnu je akcija provedena u Prvoj osnovnoj školi Jaklić, kao i u školama u Kandiji i Bristovima a u susjednoj općini u školama u Gornjem Vakufu i Uskoplju. AMK Kalin će i tijekom cijele školske godine imati prigodne programe o prometu u osnovnim školama, jer djeca u prometu ne smiju biti naša briga samo jedan mjesec u godini. Iako relativno mlad AMK Kalin je već se značajno nametnuo kao klub koji se brine o djeci, vozačima i svim dugim učesnicima u prometu. Kroz razne dopise i zahtjeve kako općinskim, tako i kantonalnim službama, nastoje poboljšati sigurnost prometa prije svega u blizini škola, a i u čitavom gradu.

Po riječima tajnika AMK Kalin Zorana Arsenijevića oni će i dalje nastojati sukladno svojim prije svega financijskim mogućnostima surađivati sa školama i educirati što više mladih ljudi, budućih vozača, jer samo educiran pješak pa poslije i vozač je garant manjeg broja prometnih nezgoda i smrtnih slučajeva na cestama.

U ovome očekuju i podršku općinskih vlasti koja je obećana od strane načelnika Ajkunića a nadamo se da će biti i realizirana da bi se kvalitetnije mogao provesti program izobrazbe djece. Za sve poslove koje obavlja AMK Kalin Bugojno kao i njihov rad u školama i službe pomoći na cesti, izrade međunarodnih dokumenata za upravljanje vozilom izvan BiH, kao i međunarodne vozačke dozvole možete se informirati kod tajnika Zorana Arsenijevića na broj 063 485 191.

PAZIMO NA MALE UČESNIKE U PROMETU I NE RADIMO GREŠKE JER MI SMO IM UZOR U SVEMU.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*