Prezentiran projekat Park prirode Ajvatovica

U Pruscu(17.06.), dom Hasan Kafije Prušćaka prezentiran je projekat Park prirode Ajvatovica. Studiju je uradilo preduzeće Srednjobosanske šume.

Prezentaciju su izvršili Bajro Makić, direktor Srednjobosanskih šuma, Šerif Konjalić direktor direkcije Srednjobosanskih šuma. Prisutni su bili glavni imami MIZ Donji Vakuf i Jajce, Esad ef. Slipac i Zehrudin ef. Hadžić, načelnik Općine Donji Vakuf Huso Sušić, i ostalih brojnih gostiju.

Na promociji projekta “Park prirode Ajvatovica” muftija travnički je kazao sljedeće:

Priroda je polazna osnova za meditaciju, zato istinske spoznaje nema bez prirode i prirodnog ambijenta. Priroda uravnotežuje odnose između viših i nižih svjetova, vječnog i prolaznog, duhovnog i materijalnog, čovjeka u prirodi i prirodnosti kod čovjeka.

Naglašavam da su gradovi, urbana jezgra čovjekov izum, plan i potreba, a priroda, prostor koji nas okružuje, znak Božije moći, milosti, ljudske ovisnosti i potrebe. Zato kažemo da priroda ima svoju zakonitost, a čovjek svoju potrebu. Kada se taj odnos uskladi definišemo ga kao skladan odnos i blagoslov, a kada se taj odnos naruši, nastane poremećaj i nered.

Čuvanjem i zaštitom prirode, mi ustvari čuvamo, štitimo čovjeka, i osvježavamo njegovo sjećanje na Boga kao Stvoritelja.

Čestitam direkciji Srednjobosanskih šuma Donji Vakuf, na osmišljenom projektu „Park prirode Ajvatovica” uz nadu i želju da će ga i realizirati jer su oni najpozvaniji i najspremniji.

Nadam se da će im u tome značajnu podršku pružiti mještani Prusca, kao i nevladin sektor, koji su već iskazali svoju dobru volju.park prirode Ajvatovica

ENI news

Nema komentara

Napiši komentar

*

*