Povećane aktivnosti na poboljšanju sigurnosti djece na području Bugojna

Javno preduzeće za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve i JP Ceste Federacije BiH intenzivno rade na realizaciji projekta «Sanacije postojećih i izgradnje novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola na magistralnim cestama» na području Bugojna. Tako u ulici Armije BiH (pored «Druge osnovne škole») – izvršena je montaža programabilnog informacionog LED displeja dimenzija cca 1000 x 1000 mm, sa radarom i fotosenzorom; u ulici Rostovska (pored Osnovne škole «Bristovi») ugrađen upozoravajući LED znak tzv. treptač «djeca na cesti», te u naselju Gračanica (pored Osnovne škole «Gračanica») radi se sanacija postojećeg znaka tzv. treptač sa ugradnjom tajmera programiranog za rad u vremenskom periodu od 07.00 – 20.00 sati. Realizacija ovih aktivnosti je započeta zahvaljujući nedavnom održanom sastanku u kabinetu Potpredsjednice Federacije BiH, na kojem su prisustvovali predstavnici općine Bugojno i direktor JP Ceste Federacije BiH.

-U dogovoru sa predstavnicima JP Ceste Federacije BiH u narednom periodu su planirane i dodatne aktivnosti na poboljšanju sigurnosti djece na magistralnim putevima pored škola na području općine Bugojno. Jedna od tih aktivnosti je i ugradnja vibracionih traka kao tehničkog sredstva za usporavanje saobraćaja kojima se pri prolasku vozila proizvode vibracije i zvučni efekti, kojima se upozoravaju vozači da smanje brzinu kretanja, odnosno da usklade vožnju sa propisanim ograničenjem brzine, izjavio je Adis Mašić direktor JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve Bugojno.


Nema komentara

Napiši komentar

*

*