Potpisani protokoli o saradnji na projektu prevencije nasilja i zlostavljanja djece u školama SBK/KSB

U mjesecu avgust -septembar 2017. godine u 7 osnovnih škole općine Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Travnik, Vitez i Bugojno krenulo se sa realizacijom projekta „Sistemski pristup prevenciji nasilja i zlostavljanja djece u školama SBK/KSB“ kojeg implementira Udruženje “Leptir”  Bugojno i aktiv pedagoga škola uključenih u projekat.

Projekat podržava Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. Direktori/ice 3 nove škole (KŠC “Petar Barbarić” Travnik, Prva osnovna škola Bugojno i Osnovna škola “Vitez” u Vitezu) su potpisali Protokol o saradnji.

Projekat ima za cilj smanjiti pojavu vršnjačkog nasilja u školama kroz razvoj sistema prevencije, zaštite i intervencije od vršnjačkog nasilja, u saradnji sa članovima i profesionalcima lokalnih zajednica, kao i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

U okviru projekta u narednim mjesecima biće izvršena edukacija nastavnika, učenika i roditelja, te pokrenuta mjedijska kampanja o značaju i važnosti rane prevencije i adekvatne intervencije nasilja i zlostavljanja djece u školskom okruženju.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*