Početak implementacije projekta ‘‘Nula otpada’’ – korak u budućnost

I ove godine nastavlja se uspješna saradnja U.G. ‘‘Eko Element’’ Bugojno sa Američkom ambasadom u BiH kroz projekt ‘‘NULA OTPADA – Korak u budućnost”. Projekt se implementira na području 4 općine Gornjovrbaske regije (Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf – Uskoplje i Jajce) koje bi zajednički trebale formirati Regionalnu sanitarnu deponiju. Ovim projektom Općina Bugojno se strateški pozicionira kao prva općina koja prihvata principe ‘‘NULA OTPADA’’ u BiH sa aktivnom kampanjom prema susjednim općinama i promocijom koncepta ‘‘NULA OTPADA’’ na području cijele zemlje. Projektna ideja dobila je potporu ‘‘NULA OTPADA’’ EUROPE (priloženo pismo podrške) i gradonačelnika općine Bugojno.

Upravljanje otpadom, ako postoji, temelji se na konceptu i pristupu koji je zastario i odbačen u suvremenom svijetu. S druge strane, ova strategija otvara prostor za uvođenje najsuvremenijih tehnologija i najboljih praksi. ‘‘NULA OTPADA’’ i koncept kružnog gospodarstva predstavljaju pristup prirodnim izvorima i opšte su prihvaćeni u razvijenim društvima I cijelom svijetu. ‘‘NULA OTPADA’’ je cilj koji je etičan, ekonomičan, učinkovit i vizionarski, koji vodi ljude u promjenu životnog stila i praksi kako bi oponašali održive prirodne cikluse, gdje su svi odbačeni materijali dizajnirani da postanu resursi za upotrebu drugih. ‘‘NULA OTPADA’’ je filozofija koja potiče redizajn životnih ciklusa resursa kako bi se svi proizvodi ponovno koristili; postupak sličan načinu na koji se resursi koriste u prirodi. Provedba ‘‘NULA OTPADA’’ eliminirati će sva ispuštanja na zemlju, vodu ili zrak koji predstavljaju prijetnju planetarnom, ljudskom, životinjskom ili biljnom zdravlju. Uvođenje koncepta ‘‘NULA OTPADA’’ u BH društvo otvorit će ogromne mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta, novih proizvodnih tehnologija i kapaciteta i odgovornog pristupa zaštiti okoliša.

Ukupni cilj projekta je: Bugojno – prva ‘‘NULA OTPADA’’ Općina u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Općinsko vijeće Bugojno će usvojiti strategiju ‘‘NULA OTPADA’’
  2. Započeti i prihvaćati proces odvajanja i sakupljanja otpada
  3. Pozitivan primjer ‘‘NULA OTPADA’’ Bugojna će biti proširen na okolne općine
  4. Rezultati projekta – koncept ‘‘NULA OTPADA’’ i kružno gospodarstvo će biti promovisani I unaprijeđeni u cijeloj zemlji.

AKTIVNOSTI U PROJEKTU

Predstavljanje koncepta ‘‘NULA OTPADA’’ na Općinskom vijeću Bugojno;  Izrada analize gospodarenja otpadom i strategije pokretanja procesa “NO” u općini Bugojno; Obrazovna / informativna / promotivna kampanja u četiri grada projekta regije; Utvrđivanje i uspostavljanje suradnje s ovlaštenim operatorima za gospodarenje otpadom; Uvođenje procesa selekcije otpada u gradske škole; Distribucija vrećica za selektivno prikupljanje otpada;  Postavljanje info ploča na postojeće spremnike otpada i medijska kampanja tokom trajanja projekta.

Primarni korisnici projekta su svi građani Općine Bugojno, JKP Čistoća i sama gradska uprava Bugojno. Gradonačelnik i saradnici imat će priliku pokazati političku zrelost i odgovornost prema prirodnim I gospodarskim resursima i postati prvi u državi da prihvate principe ‘‘NULA OTPADA’’. Sekundarni korisnici su tri okolne općine (planirano regionalno odlagalište otpada). Kao korisnici mogu se promatrati svi građani i općine Bosne i Hercegovine, budući da će se informacije o rezultatima projekta, konceptu ‘‘NULA OTPADA’’ i kružnom gospodarstvu emitirati u cijeloj državi.

U pripremnoj fazi projekta Kolegij Općinskog Vijeća i gradonačelnik općine Bugojno prihvatili su koncept ‘‘NULA OTPADA’’ i spreman je aktivno sudjelovati i podupirati ga. Uporedo s aktivnostima koje se provode u Bugojnu, promotivna kampanja pokriva tri susjedna grada. Rezultati projekta koji su postignuti u Bugojnu prvenstveno će se prenijeti na projektnu regiju, uz promotivnu kampanju diljem države kroz partnerske ekološke organizacije, internet portale i društvene mreže.

Pozivamo građane da se aktivno uključe u realizaciju ovog projekta kako bi naše lokalne zajednice iskoristile priliku za uspostavljanje sistema ‘‘NULA OTPADA’’ koji će doprinijeti ekološkom i ekonomskom razvoju lokalnih sredina.

“Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).  Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“

1 komentar

Napiši komentar

*

*

  • Melika
    28 Novembra 2017 at 17:55 - Reply

    Sretno u ovom poduhvatu.To je dug put i veoma skup.A najteže je mijenjanje svijesti građana i discipliniranje svakog pijedinca.