Plan i raspored poticajnih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Federalnog budžeta za 2017. godinu

Raspored poticajnih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Federalnog budžeta. Rokovi prijave za rasplodne ovce i biljne proizvodnje: ječam, tritikale i zob – prijave do 15.05, silažni kukuruz i stočni grašak do 30.05.

PLAN I RASPORED POTICAJNIH SREDSTAVA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI IZ FEDERALNOG BUDŽETA ZA 2017. GODINU

Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja novčanih poticaja po modelu poticaja proizvodnji objavljen 2014. godine Službene novine FBiH broj 60/14, objavljen 25.07.2014. godine i izmjene

R/B VRSTA PODRŠKI KM/JEDINICU MJERE POSEBNI KRITERIJI
1. Uzgoj goveda u sistemu krava-tele 450,00 KM/grlu Najmanje 15 krava mesne pasmine, križance mesnih i kombinovani pasmina goveda i bika mesne pasmine

Izjava o držanju -5 godina

Izjava za potomstvo koje ostavlja za reprodukciju sa brojevima ušnih markica/fiskalni račun za potomstvo koje je prodato

(Rok prijave 01.09.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

2. Mliječne krave u sistemu otkupa 100,00 KM/grlu Najmanje 3 krava, ugovor sa otkupljivačem, pasoše za grla, potvrdu o zdravstvenom stanju

(Rok prijave 31.01.) (Dokumentaciju dostaviti do 10.04.)

3. Uzgoj priplodnih junica u čistoj pasmini 450,00 KM/junici Dvije junice čiste pasmine uzgojene iz vlastitog stada u toku godine, gravidnost najmanje 3 mjeseca, starost pri prvom osjemenjavanju najmanje 14 mjeseci, a maksimalna starost 26 mjeseci

(Rok prijave 01.09.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

4. Tov junadi      -domaća

                        -uvoz

 

450,00 KM/grlu

250,00 KM/grlu

Najmanje 3 grla tovljenih junadi – iz domaćeg uzgoja uzgojiti i prodati uz dokaz fiskalnog računa o prodaji( iz uvoza 10 grla)

Starosti do 6 mjeseci (težine 210 kg), najmanja izlazna težina 500kg, držati junad u tovu najmanje 200 dana

(Podnijeti prijavu u roku od 5 dana od ulaska u tov-obrazac P-1)

Najkasnije 15 dana prije završetka tova izvršiti prijavu kantonalnom ministarstvu – obrazac P-1 (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

Pored ostale dokumentacije klijenti trebaju pripremiti Izjavu o prodatoj junadi sa svim podacima o kupcu, datum prodaje, broj računa, broj grla i količina u kg

5. Uzgoj rasplodnih krmača 150,00 KM/grlu Najmanje 5 rasplodnih krmača, starosti najmanje 12 mjeseci, uzgoj i prodaja prasadi uz dokaz fiskalnog računa koju ne uvodi u daljnu reprodukciju

Izjava za krmače – 3 godine

Izjava za potomstvo koje ostavlja za reprodukciju sa brojevima ušnih markica (najmanje 10 prasadi po krmači)

(Rok prijave 31.05.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

6. Tov svinja 60,00 KM/grlu Najmanje 10 prasadi u jednom turnusu (u toku godine najmanje 25 prasadi) iz domaćeg uzgoja – uzgojiti i prodati, ulazne težine do 35 kg, najmnaje izlazne 90 kg, Najmanje 75 prasadi iz uvoza

Dužina trajanja tova najmanje 80 dana

(podnijeti zahtjev u roku od 5 dana od ulaska u tov –obrazac P-1)

Najkasnije 10 dana prije završetka tova izvršiti prijavu kantonalnom ministarstvu – obrazac P-1(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

7. Uzgoj ovaca i koza 35,00 KM/grlu Najmanje 50 odraslih ovaca i 25 koza (iznad godinu dana starosti)

Da su životinje i njihovo potomstvo obilježene u skladu sa Pravilnikom

Uzgoj i prodaja janjadi/jaradi uz dokaz fiskalnog računa koja ne uvodi u dalju reprodukciju

Izjava za ovce/koze – 1 godine

Izjava za potomstvo koje ostavlja za reprodukciju sa brojevima ušnih markica – 3 godine

(Rok prijave 15.05.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

8. Uzgoj pčelinjih društava 15,00 KM/društvo Najmanje 20 pčelinjih društava i da prodaju najmanje 3 kg meda po zajednici u toku godine uz dokaz fiskalnog računa

(Rok prijave 15.05.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

9. Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka 0,28/litru Mjesčno proizvede i isporuči registrovanom otkupljivaču najmanje 500 l mlijeka minimalne 3,2% masnoće

Ugovor sa otkupljivačem mlijeka

(Prijavu – P-1 izvršiti putem općinske službe)

10. Merkanilna raž, pšenica 550,00 KM/ha Najmanje 1 hektar, proizvesti namnaje 3,5 t/ha (2,0t – raži), prodati registrovanom prerađivač

Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu i dokaz o prodatim žitaricama

(Rok prijave 15.05.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

11. Proizvodnja ječma, tritikale i zob 350,00 KM/ha Najmanje 1 hektar, proizvesti najmanje 3,0 t/ha, prodati registrovanom prerađivaču ili koristiti za ishranu vlastite stoke, imati 4 goveda ili 20 grla sitne stoke po 1ha

Ažuriranu listu stoke iz RPG

Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu i dokaz o prodatim žitaricama

(Rok prijave 15.05.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

12. Proizvodnja silažnog kukuruza, stočni grašak i grahorice 300,00 KM/ ha Najmanje 2,0 ha silažnog kukuruza, a maksimalno 5,0 ha

Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu

Ažuriranu listu stoke iz RPG

Po 1 ha treba imati 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza – tokom godine

(Rok prijave 31.05.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

13. Proizvodnja povrća (krastavac, paradajz, paprika, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, mladi krompir) 2.000,00 KM/ha Najmanje 0,5 ha povrća i prodaju najmnaje 15 t/ha paradajza, 10 t paprike, luka i krasavaca, 2 t/ha patlidžana, cvekle ili mrkve

Mladog krompira najmanje 1ha i isti proda najmanje 15 t/ha

Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu i dokaz o prodatom povrću

(Rok prijave 30.05./ mladi krompir do 01.05.)

(Dokumentaciju dostaviti do 01.10./mladi krompir do 01.08.)

14. Proizvodnja  -heljde,

– ljekovitog i aromatičnog bilja

400,00 KM/ha

600,00 KM/ha

Najmanja površina 1,0 ha, proizvedu najmanje 1t/ha te istu prodaju

(Rok prijave 30.06.)

(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

 

15. Proizvodnja uljarica (suncokret, soja i uljana repica) 400,00 KM/ha Najmanja površina 1,0 ha i prodaju najmanje 3,0t uljarica

Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu i dokaz o prodatim uljaricama

(Rok prijave 31.05.)(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

 

16. Proizvodnja grožđa i voća (šljiva, jabuka,kruška,trešnja) 900,00 KM/ha Minimalna površina 2,0 ha, te prodati 5t/ha voća i dokazati računom

(Rok prijave 30.06.)(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

 

17. Uzgoj slatkovodne ribe 1,25 KM/kg Proizvesti i prodati najmanje 3.000 kg ribe godišnje

(Rok prijave 01.06.)(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

 

18. Proizvodnja sadnica jagodastog voća 0,35 KM/komadu Proizvesti i prodati, max. 1.300.000 komada

(Rok prijave 30.06.)(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.)

 

Nema komentara

Napiši komentar

*

*