Osnovne škole učestvovale u edukaciji i dobile po dva robota

U Bugojno 11.03.2017.g. u prostorijama Prve osnovne škole Bugojno, u okviru SPARKreators projekta, održana je edukacija – obuka nastavnika i dodjela robota školama koje su aplicirale na ovaj projekat.

Nastavnici iz sljedećih deset škola su učestvovali na edukaciji:
1. OŠ “Gračanica”
2. “Treća osnovna škola” Bugojno
3. “Prva osnovna škola” Bugojno, Jaklić
4. OŠ “Drvetine”
5. “Prva osnovna škola Bugojno”- regionalni centar
6. OŠ “Uskoplje”
7. OŠ “Gornji Vakuf”
8. “Treća osnovna škola” Oborci
9. OŠ “Marka Marulića”
10. OŠ “fra Jeronim Vladić”
Navedene škole su dobile po dva robota.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*