Leptir Bugojno: GOVORIMO O ZAJEDNICI JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

Udruženju roditelja, prijatelja i građana za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Leptir“ Bugojno u okviru projekta: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije počinje sa implementacijom projekta „Govorimo o zajednici jednakih mogućnosti“ koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH).

Projekt odgovara na potrebu implementacije strateških dokumenata viših nivoa vlasti i spuštanja politike u oblasti invalidnosti na lokalni nivo. „Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom SBK/KSB“ uz koordinaciju Udruženja Leptir uradila je „Lokalni plan akcija u oblasti invalidnosti SBK/KSB za period 2016—2020. god“ koji je nedavno usvojila i Vlada kantona. Cilj je osigurati primjenu međunarodnih konvencija i domaćih zakonskih okvira u oblasti invalidnosti i raditi na stvaranju zajednica senzibiliziranih i prilagođenih za osobe sa invaliditetom, kako bi mogli aktivno sudjelovati u društvu.

Jedan od prepoznatih prioriteta iz „Lokalnog plana akcija u oblasti invalidnosti“ je i oblast Obrazovanja, tj. poboljšanje kvalitete obrazovanja djece sa posebnim potrebama i pružanje podrške svim sudionicima ovoga procesa.

Danas je u prostorijama udruženja Leptir, kao prva u nizu planiranih projektnih aktivnosti vezanih za poboljšanje kvalitete inkluzivnog obrazovanja, održana edukacija za asistente u nastavi iz bugojanskih osnovnih škola. U narednom periodu planiramo edukacije za roditelje i nastavnike, okrugli sto na temu „Poboljšanje kvalitete inkluzvnog obrazovanja“, izradu i distribuciju dokumenta „Preporuke za kvalitetnije provođene inkluzije i inkluzivne edukacije“ te podršku stručnih timova u inkluzivnim odjeljenjima.

Nadamo se da će ove aktivnosti doprinijeti poboljšanju kvalitete inkluzivnog obrazovanja prije svega radi dobrobiti naše djece, a onda i svih sudionika ovoga procesa.
Ujedno pozivamo sve nadležne kao i sve sugrađane da podrže ove ali i druge aktivnosti projekta kako bismo zajedno radili na stvaranju „Zajednice jednakih mogućnosti za sve njene građane“.

Udruženje „Leptir“ Bugojno
Biserka Božić, predsjednica udruženja

Nema komentara

Napiši komentar

*

*