GRADSKA BIBLIOTEKA RASPISUJE KONKURS ZA KRATKU PRIČU

Povodom mjeseca knjige koji se obilježava u oktobru, Gradska biblioteka raspisuje konkurs za kratku priču. Pravo učešća imaju učenici srednjih škola. Cilj je da se afirmišu novi mladi pisci, da otkrijemo njihove mogućnosti i skriveni talenat za pisanje.

Uslovi konkursa:

 • Pravo učešća imaju učenici srednjih škola.
 • Tema kratke priče slobodna.
 • Priče ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.
 • Priče maksimalno trebaju imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).
 • Rok za dostavljanje radova je 11.11.2017. godine.
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
 • Nagrade se sastoje od prigodnog poklona i novčanog iznosa, za prvo mjesto 150 KM, drugo mjesto 100 KM, treće mjesto 50 KM .
 • Žiri, kojeg imenuje Rukovodilac biblioteke i direktor KSC Bugojno, bit će sačinjen od tri afirmisana autora iz BiH.
 • Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
 • Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) i u elektronskoj formi na CD-u.
 • Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon).
 • Na konkurs nemaju pravo prijave bliži srodnici uprave i uposlenika KSC.
 • Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno kscbugojno.ba najkasnije do 11.12.2017.,  a nagrada će biti uručena 15.12.2017. godine.

Radove slati na adresu:

Gradska biblioteka Bugojno

Nugle II bb

70230 Bugojno

Sa naznakom „Kratka priča“

Kontakt osoba: Mirza Idrizović, jukscgradskabiblioteka@gmail.com

Nema komentara

Napiši komentar

*

*