Bugojanska naselja

Alibegovići

Barbarići

Bašići

Bevrnjići

Bode

Brda

Bristovi

Brižina

Ceribašići

Crniče

Čardaci

Čavići

Čaušlije

Donji Boganovci

Drvetine

Garačići

Glavice

Golo Brdo

Gornji Boganovci

Goruša

Gračanica

Gredine

Grgići

Hapstići

Harambašići

Hum

Humac

Ivica

Jagodići

Jazvenik

Kadirovina

Kandija

Karadže

Kopčić

Kordići

Koš

Kotezi

Kula

Kutlići

Lenđerovina

Lug

Ljubnić

Maslići

Medini

Milanovići

Mračaj

Nuhići

Odžak

Okolište

Pavice

Pirići

Planinica

Podripci

Poriče

Potočani

Prijaci

Rosulje

Rovna

Sabljari

Seferovići

Servani

Skrte

Stojići

Stolac

Šići

Šušljići

Trge

Udurlije

Vedro Polje

Vesela

Vileši

Vrbanja

Vrpeć

Vučipolje

Zanesovići

Zlavast

Zlokuće

Ždralovići