Bugojanci učestvovali na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji “SKEI 2017” u Beogradu

U četvrtak, 11. maja, u Beogradu održana je 2. međunarodna konferencija kojoj je domaćin VŠU MBS Beograd, a partneri Sveučilište ,,VITEZ,,, Veleučilište ,,Lavoslav Ružička,, Vukovar i Udruženje menadžera i ekonomista Balkana ,,UdeKoM,, Beograd. Identifikovane su najvažnije teme iz oblasti ekonomije i informatike. Učesnici iz Bugojna koji su predstavili svoje radove su: Mr.sc. Semina Škandro, Mr.oec. Amra Karadža, Mr.sc. Erdin Hasanbegović, Mr.sc. Mahir Zajmović i Alem Delić, bacc.oec.
Identifikovane su najvažnije teme iz oblasti ekonomije i informatike.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*